Follow

Jeg glæder mig til den dag jeg ser nogen jeg ikke følger / der ikke følger mig poste i her på fødiverset.

Det bliver feee.

@zatnosk 'trut' har sikkert en annen betydning enn det har på Nederlandsk ('tispe'). xD

@FiXato ..... yeah!! xD
It's very innocent in danish; it's the sound elephants and trumpets make; e.g. a translation of "toot".

@FiXato hvorfor slog jeg over i engelsk der? Fordi jeg læste din toot ("dit trut"), forstod det, og opfattede det som ikke-dansk, hvortil jeg helt automatisk slog over i engelsk uden at tænke mig om.

@zatnosk det går bare bra :) Norsk er ikke mitt første språk (engelsk heller, men dette språket har jeg snakket for det meste av livet mitt), og jeg tror jeg snakker mer norsk of engelsk hver dag nu enn første språket mitt, nederlandsk. :)

@zatnosk @FiXato Sådan er danskere. Vi nægter at snakke dansk med folk der ikke snakker perfekt dansk.

We are the ultimate elitists 😬

Sign in to participate in the conversation
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!