Follow

Kapitalister 

En eller anden fancy avis har udgivet en liste over de 100 rigeste danskere. Jeg scrapede lige listen og lavede en hurtig beregning i et regneark.

Den samlede formue fordelt på de 100 milliardærer er 646,5 milliarder kroner. Selv hvis de får lov til at beholde en milliard kroner hver (det er fisme mange penge), så er det stadig 546,5 milliarder kroner. Fordelt mellem de 5,8 millioner mennesker vi er i Danmark, så er det

93.000 kroner per person.

Inklusiv alle under 18.

Kapitalister 

ps. familien der ejer Lego er nummer 1 på listen og åbenbart god for 135 milliarder.

Show thread

Kapitalister 

@zatnosk Og bare tænk hvor meget de penge kunne gøre for folk som faktisk har brug for det :blobawkward:

Kapitalister 

@rune ja, netop. Det beløb er større end det billån jeg har brugt de sidste fire år på at betale af.

Kapitalister, pol 

@zatnosk jeg ville lidt ønske der var politiske partier der gik ud og stolt sagde de ville hæve skatten.

Det er et totalt fy-ord selv i dansk politik samtidig med at alle partierne på den anden side af centrum primært kører på en politik om at sænke topskatten..

Det er næsten lige meget hvad vi bruger pengene på, bare de bliver brugt på noget andet end mere aktie afkast.

Kapitalister, pol 

@rune det ville gøre mig langt mindre i tvivl om hvem jeg skulle stemme på, vil jeg sige. Især hvis der er fokus på topskatten og formueskat og skat på aktieudbytte.

Kapitalister, pol 

@zatnosk Jeg tror man kunde vinde en god del stemmer på bare at omdøbe topskat til "mellemskat" og sænke procenten lidt. Og så tjene pengene tilbage ved en ny topskat på lønninger over 1 mio eller noget i den stil med højere procent.

Det burde i hvert fald markant reducerer den mængde folk der er salty over at skulle betale 5k mere i skat om året på grund af topskat.

Kapitalister, pol 

@zatnosk Og den anden led i beskatning må næsten være at få fikset måden aktier beskattes på.

Personligt synes jeg at lagerprincippet er en fornuftig måde at beskatte aktier og andre værdipapirer.

Hvis man tjener så mange penge på aktier at man ikke kan betale skatten på dem over sine normale indtægter så er det sku ok at man er nødt til at sælge lidt for at dække det.

Sign in to participate in the conversation
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!