Kapitalister 

En eller anden fancy avis har udgivet en liste over de 100 rigeste danskere. Jeg scrapede lige listen og lavede en hurtig beregning i et regneark.

Den samlede formue fordelt på de 100 milliardærer er 646,5 milliarder kroner. Selv hvis de får lov til at beholde en milliard kroner hver (det er fisme mange penge), så er det stadig 546,5 milliarder kroner. Fordelt mellem de 5,8 millioner mennesker vi er i Danmark, så er det

93.000 kroner per person.

Inklusiv alle under 18.

Follow

Kapitalister 

ps. familien der ejer Lego er nummer 1 på listen og åbenbart god for 135 milliarder.

Sign in to participate in the conversation
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!