IT HAPPEN'D! For første gang* var der nogen der postede på dansk med hashtagget uden at jeg havde kontakt til dem inden!

(* første gang det kom over på min instance og jeg så det, that is)

Show thread

Jeg har lige set en meget gul skolevogn med nummerpladen "GUL BIL"

Når man siger fjollede bamser, bliver det til... [CENSURERET]

Unz unz burger til aftensmad
Unz unz unz unz du ved det

"Jeg får aldrig nok af rumskibe. Never ever ever" - mig om mig

"Jeg klaskede pokémonnen med min klaskemagi"

Saga ser siruppen er sluppet op og sukker. "Så går sukker sikkert an", siger Saga så.

Så går sukkersokker sikkert an, sukker hun sågar.

Jeg glæder mig til den dag jeg ser nogen jeg ikke følger / der ikke følger mig poste i her på fødiverset.

Det bliver feee.

"Far, der sidder en bussemand på kanten af sengen"

I love, love, love that I have a few contacts in this network that actually understand danish and exist in a danish context outside of the internet. It makes me feel like less of an outsider on this big internet.

Tak for jer :)

Show more
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!