@tuddr @amandag ja, du kommer ikke langt med en RPi. Jeg har teeeeknisk set råd til at køre en server i et par år, men de penge kunne også nemt bruges andetsteds..

@pfx yeaaaah, flere sprog! Vælt det engelske hegemoni!

[Yeaaaah, more languages! Topple the english hegemony!]

@amandag @tuddr jeg har faktisk også leget med tanken om at lave en dansk instans selv, men åh, jeg er blevet lidt træg i mit forhold til Mastodon som software.

@amandag @tuddr åh nej dog. Jeg har set nogle trælse norske Gnu Social servere i sin tid, men ellers ikke så meget. Der var en dansk trans-ledt server på et tidspunkt, men alle på den faldt fra igen. Ved ikke om den stadig er online.

Zatty boosted

The five nations lived in harmony for hundreds of years. But everything changed when the Stable Fusion nation attacked.

The five nations lived in harmony for hundreds of years. But everything changed when the Stable Fusion nation attacked.

Zatty boosted
Zatty boosted

The traditional 4 elements are really just the 4 stages of matter once you remember fire is mostly plasma.

@fribbledom Nice.

Unrelatedly, what the fuck are all those snap volumes doing on my system?

Zatty boosted

I don't know who needs to hear this but toots are not articles and replies are not a comments section.

@kurt @monorail or less sense. The only bots interested in getting in are the same bots that are already specialised in playing chess!

@tuddr Fedt! Men du er ikke meget forbi. Jeg kan næppe udpege mere end 10 dansktalende folk.

@funnypanja because "fediverse" is a construction of "federal" and "universe" in english. And I've reconstructed it as a danish word, based on the corresponding words "føderal" / "føderation" and "univers".

So technically the last -e in fediverse also disappears, when it's not used like "the fediverse".

A fediverse = Et fødivers
The fediverse = Fødiverset

@alva og det er dejligt med rigeligt med skandinavere af alle mulige slags ^^

Så er det lidt nemmere at klare manglen på danskere :P

Jeg forsøger at følge alle danskere her på fødiverset, men der er langt imellem folk, som jeg definitivt kan konkludere taler dansk / bor i Danmark. Og det bliver ikke nemmere af alle de svenskere og nordmænd som forstår dansk godt nok til at læse mit.

Men hey, hvis jeg nu bare vænner mig til at poste lidt på dansk, så kan det være jeg kan normalisere det bare en lille smule, og måske have lidt mere danskhed heromkring.

@amandag Ja, der er helt sikkert en udfordring der. Men jeg står fast på at en borgerløn, der ikke er tydeligt større end både SU'en og kontanthjælpen er i dag, er ikke en borgerløn - det er højst et statstilskud.

Når det er på plads, så kan vi tale om at organisere fællesskabs-financieret bolig, mad, tandlæge, optiker-service og kollektiv transport, på samme måde som vi allerede har fællesskabs-financieret transport-infrastruktur, sundhedssektor, uddannelsessektor, etc.

Show thread
Show more
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!