Show more

understanding words as a multi-linguist 

Zatnosk :blobwizard_sun: boosted

ULLO MASTODERIES

I keep defaulting to Twitter when feeling that "look at social media" itch. Can you suggest any good/interesting/funny Masto accounts to follow?

Zatnosk :blobwizard_sun: boosted

OK here goes, the "small children understand enbies" post, feel free to boost (1/):

Zatnosk :blobwizard_sun: boosted

I do not want to be free. I want to be dependent on the love of others. I want a community that cares for itself, and builds and maintain infrastructure for itself and those around it. I want to chain myself to a constructed society based on mutualism and empathy and scream, no, you cannot take this from us. We are not lonely creatures in the wilderness. We are a stronger force bonded together.

Florp (verb):
1) To give something a florp.
2) To make something become florped.
3) (archaic) to make fish-like motions on the ground. "to florp around"

Florp (noun):
1) Something you give to make something become florped.

Florped (adjective):
1) Something that has been given a florp.

gamers, Guild Wars 2, frustration 

I don't know what happened, but youtube failed to load anything but the search bar and the video.

I kinda like this.

It might have something to do with the 400+ blocked trackers, or it might be a coincidence.

Jeg kom lige i tanke om ordet bæskubber. Det er et ret godt ord, faktisk.

Og ja, når jeg trutter her på dansk, så kan jeg ikke lade være med at gøre mit ypperligste for at undgå fremmedord som er hentet direkte fra engelsk. Det er næsten som om det bliver en kappestrid mod mig selv om hvor svært jeg kan gøre det for ikke-dansktalende folk at læse de her trut.

Jeg er næsten på nippet til at forsøge med talemåder og formuleringer, som er svære at oversætte, alene for at stikke en kæp i hjulet på elektroniske oversættelsesprogrammer.

P.s. EDB er fedt.

Åh ha. Det ville nu være rart, hvis jeg følte at der var et dansk fællesskab her på mastodon. Jeg bliver ofte lidt træt af nogle af de indstillinger og den retorik, der kommer ovre fra den vestlige side af det store hav.

Så nu vader jeg bare ud i det og trutter lidt på dansk. Jeg tror da trods alt at der er et par stykker, der kan forstå mig på det her sprog, selvom jeg er i tvivl om hvor mange af jer, der taler det som modersmål.

I hvert fald, jeg er træt. Det er hårdt at være til.

hot take, tech, programming text editors 

Show thread

hot take, tech, programming text editors 

inspired: implementing actual groups that people can join independent* of instance, to separate community building from paying-hardware-costs and tech-skills.

(* excepting instance-blocks and other safety features)

Show thread

tired: Everything federates

wired: Instance-local posting

hired: Distributing an account over multiple instances, so they have access to multiple instance-local posting modes

Fun fact:
In danish, building floors are zero-indexed.

Ground level is "living room floor" (stue-etage).

Above that is 1st floor (første etage), etc.

And yes, elevators sometimes use 0 to denote the ground-level floor.

I wonder if Ben Lubar is hyped for whatever announcement is coming tomorrow.

Zatnosk :blobwizard_sun: boosted
Show more
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!